Pre plnú funkčnosť tejto stránky je potrebné povoliť JavaScript.

Natočte video a získajte obraz zadarmo

Keď už niečo stvoríme vlastným úsilím, nechceme si to samozrejme nechať pre seba. Je jasné, že sa budeme chcieť pochváliť. Kuchár svojim lahodným pokrmom, stolár krásnou vykladanou šperkovnicou a umelec svojim obrazom.

A prečo sa nepochváliť nielen výsledkom svojej práce, ale rovno aj celým postupom vzniku obrazu? Zachyťte v krátkom videu, ako Váš obraz postupne vznikal a pošlite nám ho. Nielen, že sme zvedaví na to, ako sa Vám pri tvorbe obrazu darilo, ale tiež chceme, aby sa pozreli a potešili aj ďalší. Radi teda Vaše video zaradíme do našej videotéky.

Navyše si tak môžete zaistiť pokračovanie Vášho dobrodružstva s diamantovým maľovaním. Pokiaľ splníte pár podmienok našej súťaže, tak s každým zaslaným videom Vám zašleme ďalšiu sadu Diamantového maľovania úplne ZADARMO!!

A aké že to podmienky sú?

 • Obraz na videu musí byť zakúpený výhradne u diamantove-maľovanie.sk
 • Účastník súťaže musí byť vlastník videa, prípadne byť v pozícii natáčaného
 • Video musí mať minimálne 30 sekúnd a maximálne 3 minúty
 • Video musí byť natočené vo formáte: *.avi, *.mkv, *.mp4 alebo *.mov
 • Video musí mať rozlíšenie minimálne HD 720p
 • Na videu musí byť zreteľne vidieť celý obraz. Najlepšie je mať obraz na pracovnom stole a natáčať zhora.
 • Video musí účastník zaslať najneskôr pol roka od zakúpenia obrazu
 • Výhra musí byť zaslaná na korešpondenčnú adresu v SR
 • Vo videu musí byť zachytený priebeh tvorby (môže byť zrýchlené tzv. časozberné video) a finálny výsledok - hotový obraz.

Príklady nahraných videí

Nesprávne
Nelze vidět malovaný obraz.
Správne
Malovaný obraz lze krásně celý vidět.

Samozrejme je taktiež nutné, aby video spĺňalo nejaké nároky na kvalitu. Neočakávame síce profesionálny reklamný spot, ale video by malo:

 • Mať správnu úroveň svetla. Ani príliš tmavé, ani príliš svetlé.
 • Byť správne zaostrené. Dopozerať rozmazané video by mohlo byť náročné.
 • Byť bez prehnaných technických úprav typu HDR, animovaných efektov, prechodových animácií a pod.
 • Byť bez titulkov. Tie by totiž diskvalifikovali zahraničných divákov.

Video pojmenujte meno_priezvisko môžete odoslať na e-mail . Ako predmet e-mailu uveďte text "Chcem obraz zadarmo".

Pri splnení všetkých podmienok si môžete vybrať obraz v ľubovoľnej kategórii nášho e-shopu v rozmere 40x50 cm. To neplatí pre obraz podľa vlastnej fotografie.

Berte prosím na vedomie, že vaše video môžeme použiť na propagáciu nášho e-shopu jeho zverejnením na webe a sociálnych sieťach, ako spomíname nižšie v časti Ostatné podmienky.


Ostatné podmienky

Účastník získa obraz zadarmo iba v prípade, že splní všetky podmienky tejto akcie.

Zaslaním videa poskytuje účastník organizátorovi právo využívať videá všetkými zákonom dovolenými spôsobmi použitia, nielen v rámci akcie a jej propagácie, ale aj na účely propagácie organizátora akcie či propagácie ním poskytovaných služieb. Táto licencia sa poskytuje ako bezodplatná, časovo a územne neobmedzená, k neobmedzeným spôsobom použitia zo strany organizátora akcie. Organizátor akcie nie je povinný toto oprávnenie využiť.

Organizátor akcie nepreberá prijatím videí akúkoľvek zodpovednosť za obsah videí, porušenie práv tretích osôb ich zobrazením na fotografii či použitím fotografie zo strany organizátora v dobrej viere v súlade s týmito podmienkami.

Zaslaním videa účastník súťaže prehlasuje, že:

 • súhlasí s týmito podmienkami a pravidlami akcie,
 • video zaobstaral osobne a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva jej použitia v neobmedzenom rozsahu,
 • osoby zachytené na ním urobenom snímke súhlasia so zverejnením daného videa a jej použitím podľa podmienok a pravidiel akcie.

Odoslaním údajov berú súťažiaci na vedomie zásady spracovania osobných údajov, ktoré sú zverejnené na stránkach www.diamantove-malovanie.sk.