Pre plnú funkčnosť tejto stránky je potrebné povoliť JavaScript.

Pošlite fotku a vyhrajte ďalší krásny obraz

Užili ste si diamantové maľovanie? Pochváľte sa svojim obrazom! Pokiaľ ste dokončili obraz, ktorý ste zakúpili na našom e-shope, pošlite nám jeho fotografiu a zaraďte sa do žrebovania o ďalší obraz z našej ponuky. Každý mesiac niekto vyhráva!

Ako sa zaradiť do žrebovania o obraz podľa vlastného výberu?

Zašlite dokončený obraz vyfotený spredu na . To je všetko. Teda ešte pár pravidiel je nutné dodržať:

 • Obraz musí byť zakúpený výhradne u diamantove-maľovanie.sk
 • Účastník súťaže musí byť vlastník fotografie, prípadne byť v pozícii fotografovaného
 • Obraz na fotografii musí byť dokončený, teda nestačia fotografie rozpracovaného obrazu
 • Obraz musí byť vidieť celý
 • Fotku musí účastník zaslať najneskôr pol roka od zakúpenia obrazu

Príklady nafotených obrázkov

Fotografie bez osôb alebo zvierat:
Špatně
Tmavá, rozostrená fotografia. Obraz sa nedá vidieť celý.
Správně
Svetlá fotografia, možno vidieť celý obraz.
Fotografie s osobami alebo zvieratami:
Špatně
Tmavá, rozostrená fotografia. Obraz sa nedá vidieť celý.
Správně
Svetlá fotografia, možno vidieť celý obraz.

Samozrejme musí fotografia tiež spĺňať nejaké nároky na kvalitu:

 • Minimálna šírka fotografie musí byť 1200 px. Formát JPG, JPEG alebo PNG. Max.veľkosť 7 Mb.
 • Na fotografii musí byť zreteľne vidieť celý obraz
 • Fotografia nesmie byť ani príliš svetlá, ani príliš tmavá
 • Fotografie bez prehnaných úprav (typu HDR a pod.)
 • Fotografia nesmie byť rozmazaná
 • Fotografie vo formáte meno_priezvisko ôžete odoslať na e-mail . Ako predmet e-mailu uveďte text "Chcem vyhrať obraz".

Keď splníte podmienky, môžete si vybrať obraz v rozmere 40x50 cm z akejkoľvek kategórie nášho e-shopu.

Berte prosím na vedomie, že Vašu fotografiu môžeme použiť na propagáciu nášho e-shopu jej zverejnením na webe a sociálnych sieťach, ako spomíname nižšie v časti Ostatné podmienky.


Ostatné podmienky:

Zaslaním fotografie poskytuje účastník organizátorovi právo využívať fotografiu všetkými zákonom dovolenými spôsobmi použitia, nielen v rámci akcie a jej propagácie, ale aj na účely propagácie organizátora akcie či propagácie ním poskytovaných služieb. Táto licencia sa poskytuje ako bezodplatná, časovo a územne neobmedzená, k neobmedzeným spôsobom použitia zo strany organizátora akcie. Organizátor akcie nie je povinný toto oprávnenie využiť.

Organizátor akcie nepreberá prijatím fotografií akúkoľvek zodpovednosť za obsah fotografií, porušenie práv tretích osôb ich zobrazením na fotografiu či užitím fotografie zo strany organizátora v dobrej viere v súlade s týmito podmienkami.

Zaslaním fotografie účastník fotosúťaže prehlasuje, že:

 • súhlasí s týmito podmienkami a pravidlami akcie,
 • fotografiu vyhotovil osobne a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva jej použitia v neobmedzenom rozsahu,
 • osoby zachytené na ním urobenej snímke súhlasia so zverejnením danej fotografie a jej použitím podľa podmienok a pravidiel akcie.

Odoslaním údajov berú súťažiaci na vedomie zásady spracovania osobných údajov, ktoré sú zverejnené na stránkach www.diamantove-malovanie.sk.